כניסה לאיזור האישי

האזור האישי
כניסה

מסמכי מדיניות

נושא

אמנת השירות

הקוד האתי

אמות המידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי

מדיניות תגמול לנושאי משרה לשנים 2016-2019

מדיניות תגמול לנושאי משרה לשנים 2019-2021

מדיניות תגמול לנושאי משרה לשנים 2022-2024

נוהל טיפול בחובות בעייתים

נוהל העברת זכויות שלא במזומן

נוהל השתתפות באסיפות כלליות

מדיניות להשתתפות והצבעה באספות כלליות – אוגוסט 2020

נוהל חתימה ממוחשבת

הצהרה על מדיניות ההשקעות הצפויה בשנת 2021

הצהרה על מדיניות ההשקעות הצפויה בשנת 2021 עדכון מיום 22.03.21

הצהרה על מדיניות ההשקעות הצפויה בשנת 2021 עדכון מיום 17.08.21

הצהרה על מדיניות ההשקעות הצפויה בשנת 2022

הצהרה על מדיניות ההשקעות הצפויה בשנת 2022 עדכון מיום 27.03.22

הצהרה על מדיניות ההשקעות הצפויה בשנת 2022 עדכון מיום 30.10.22 

הצהרה על מדיניות ההשקעות הצפויה בשנת 2023

הצהרה על מדיניות ההשקעות הצפויה בשנת 2023 עדכון מיום 21.05.2023

הצהרה על מדיניות ההשקעות הצפויה בשנת 2023 עדכון מיום 26.10.2023

הצהרה על מדיניות ההשקעות הצפויה בשנת 2024

מדיניות ESG לשנת 2024

כתובת דוא”ל לנושא ‘הכרעות עקרונית’

היתר עסקא

 

דוחות

רבעון ראשון 2023 חברת הגמל
רבעון שני 2023 חברת הגמל
רבעון שלישי 2023 חברת הגמל
רבעון ראשון 2024 חברת הגמל

 

קופת התגמולים – עד גיל 50

 

רבעון 4 2023

רבעון 3 2023

רבעון 2 2023

קופת התגמולים גילאי 50-60

 

רבעון 4 2023

רבעון 3 2023

רבעון 2 2023

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

 

רבעון 4 2023

רבעון 3 2023

רבעון 2 2023

קרן השתלמות – מסלול כללי

 

רבעון 4 2023

רבעון 3 2023

רבעון 2 2023

קרן השתלמות – מסלול מניות

 

רבעון 4 2023

רבעון 3 2023

 

קופת הפיצויים

 

רבעון 4 2023

רבעון 3 2023

רבעון 2 2023

קופת גמל להשקעה כללי

 

רבעון 4 2023

רבעון 3 2023

רבעון 2 2023

קופת גמל להשקעה מניות

 

רבעון 4 2023

רבעון 3 2023

רבעון 2 2023

חברת הגמל

רבעון 1 2024

רבעון 4 2023

רבעון 3 2023

רבעון 2 2023

אישור רו”ח על רשימת הנכסים

רבעון 1 2024

לא נדרש

רבעון 3 2023

רבעון 2 2023

קופת התגמולים – עד גיל 50 דצמבר 2023 דצמבר 2022 דצמבר 2021 דצמבר 2020
קופת התגמולים – גילאי 50-60 דצמבר 2023 דצמבר 2022 דצמבר 2021 דצמבר 2020
קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה דצמבר 2023 דצמבר 2022 דצמבר 2021 דצמבר 2020
קופת הפיצויים דצמבר 2023 דצמבר 2022 דצמבר 2021 דצמבר 2020
קרן ההשתלמות – מסלול כללי דצמבר 2023 דצמבר 2022 דצמבר 2021 דצמבר 2020
קרן השתלמות – מסלול מניות* דצמבר 2023      
גמל להשקעה – מסלול כללי** דצמבר 2023 דצמבר 2022    
גמל להשקעה – מסלול מניות* דצמבר 2023 דצמבר 2022    

*מסלול זה נפתח באוקטובר 2023

**מסלולים אלו נפתחו באוקטובר 2021

קופת התגמולים – עד גיל 50

דצמבר 2020

דצמבר 2021

דצמבר 2022

דצמבר 2023

קופת התגמולים – גילאי 50-60

דצמבר 2020

דצמבר 2021

דצמבר 2022

דצמבר 2023

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

דצמבר 2020

דצמבר 2021

דצמבר 2022

דצמבר 2023

קופת הפיצויים

דצמבר 2020

דצמבר 2021

דצמבר 2022

דצמבר 2023

קרן ההשתלמות כללי

דצמבר 2020

דצמבר 2021

דצמבר 2022

דצמבר 2023

קרן השתלמות מניות*

 

 

 

דצמבר 2023

גמל להשקעה מסלול כללי**

 

דצמבר 2021

דצמבר 2022

דצמבר 2023

גמל להשקעה מסלול מניות**

 

דצמבר 2021

דצמבר 2022

דצמבר 2023

דוח מצרפי

דצמבר 2020

דצמבר 2021

דצמבר 2022

דצמבר 2023

*מסלול זה נפתח באוקטובר 2023

**מסלולים אלו נפתחו באוקטובר 2021

יוני 2023

קרן השתלמות כללי

 

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

יולי 2023

קרן השתלמות כללי

 

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

אוגוסט 2023

קרן השתלמות כללי

 

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

ספטמבר 2023

קרן השתלמות כללי

 

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

אוקטובר 2023

קרן השתלמות- כללי 

קרן השתלמות – מניות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי

קופת גמל להשקעה -מניות

נובמבר 2023

קרן השתלמות- כללי 

קרן השתלמות – מניות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי

קופת גמל להשקעה -מניות

דצמבר 2023

קרן השתלמות כללי

קרן השתלמות – מניות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי

קופת גמל להשקעה -מניות

ינואר 2024

קרן השתלמות כללי

קרן השתלמות מניות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

 קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

פברואר 2024

קרן השתלמות כללי

קרן השתלמות מניות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

מרץ 2024

קרן השתלמות כללי

קרן השתלמות מניות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

אפריל 2024

קרן השתלמות כללי

קרן השתלמות מניות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

מאי 2024

קרן השתלמות כללי

קרן השתלמות מניות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

 

רבעון שני 2023

קרן ההשתלמות

 

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

 קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – מסלול מניות

קופת גמל להשקעה – מסלול כללי

רבעון ראשון 2023

קרן ההשתלמות

 

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

 קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – מסלול מניות

קופת גמל להשקעה – מסלול כללי

רבעון שלישי 2023

קרן ההשתלמות כללי 

קרן ההשתלמות מניות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

 קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – מסלול מניות

קופת גמל להשקעה – מסלול כללי

רבעון ראשון 2024

קרן ההשתלמות כללי 

קרן ההשתלמות מניות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

 קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – מסלול מניות

קופת גמל להשקעה – מסלול כללי

 

קרן השתלמות – כללי 

קרן השתלמות – מניות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מניות

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

שנת 2023

0.50%

 

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

0.50% 0.50%

שנת 2024

0.50%

0.25%

0.25%

0.40%

0.25%

0.25%

0.25%

0.25% 0.25%

 

אסיפות כלליות

בהתאם לתקנות משרד האוצר, ועדת ההשקעות מקיימת דיון לגבי אופן ההצבעה בכל אחת מהאסיפות הכלליות בהן הקופות משתתפות. לצורך כך, הקופות נעזרות בשירותי חברת ‘מיטב דש’ הסוקרת את הנושאים שעל הפרק וממליצה על אופן ההצבעה בכל אסיפה. הקריטריונים לקבלת החלטות ואופן ההצבעה מפורטות במסמך זה.

דיווח על האסיפות בהן השתתפו הקופות

2020

?

2021

?

2022

?

2023

?

2024

?