לתשומת ליבך!!!
ניתן לחתום על הוראת קבע באמצעות אתר האינטרנט של הבנק 
או באפליקציה בנייד.
לנוחיותך מצורף הסבר מצולם – שלב אחר שלב 
כיצד לבצע זאת בבנק שלך.