חוסכים נכון
מרוויחים
ביטחון

התשואות שלנו
ב-12 החודשים האחרונים

8.44%
תשואה בקרן השתלמות

9.42%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

התשואות הממוצעות שלנו
ב-3 השנים האחרונות

4.97%
תשואה בקרן השתלמות

7.70%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

המוצרים שלנו

כניסה לאיזור האישי

האזור האישי
כניסה