האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

חוסכים נכון
מרוויחים
ביטחון

התשואות שלנו
בפרואר20-ינואר21

 

11.55%
תשואה בקרן השתלמות

11.57%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

התשואות שלנו
ב-3 השנים האחרונות
(2017-2020)

6.04%
תשואה בקרן השתלמות

7.09%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

המוצרים שלנו