האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

חוסכים נכון
מרוויחים
ביטחון

התשואות שלנו
ב- ספטמבר 20 – אוגוסט 21

 

15.19%
תשואה בקרן השתלמות

16.2%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

התשואות שלנו
ב-3 השנים האחרונות
(2017 – 2020)

23.54%
תשואה בקרן השתלמות

25.97%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

המוצרים שלנו