האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

חוסכים נכון
מרוויחים
ביטחון

התשואות שלנו
בפברואר 21 – ינואר 22

8.12%
תשואה בקרן השתלמות

10.57%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

התשואות שלנו
ב-3 השנים האחרונות
(2019 – 2021)

35.63%
תשואה בקרן השתלמות

32.7%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

3 בדיקות חשובות לשמירה על
הבריאות הכללית והעתיד הכלכלי שלך.

 

המוצרים שלנו