האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

חוסכים נכון
מרוויחים
ביטחון

התשואות שלנו
ב- דצמבר 20 – נובמבר 21

13.01%
תשואה בקרן השתלמות

14.75%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

התשואות שלנו
ב-3 השנים האחרונות
(2018 – 2020)

17.13%
תשואה בקרן השתלמות

20.97%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

3 בדיקות חשובות לשמירה על
הבריאות הכללית והעתיד הכלכלי שלך.

 

המוצרים שלנו