האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

חוסכים נכון
מרוויחים
ביטחון

התשואות שלנו
באפריל 20 – מרץ 21

 

21.92%
תשואה בקרן השתלמות

21.43%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

התשואות שלנו
ב-3 השנים האחרונות
(2017-2020)

6.89%
תשואה בקרן השתלמות

7.91%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

המוצרים שלנו