האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

חוסכים נכון
מרוויחים
ביטחון

התשואות שלנו
במאי 20 – אפריל21

 

17.38%
תשואה בקרן השתלמות

17.06%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

התשואות שלנו
ב-3 השנים האחרונות
(מאי2018-אפריל2021)

22.85%
תשואה בקרן השתלמות

26.62%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

המוצרים שלנו