האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

חוסכים נכון
מרוויחים
ביטחון

התשואות שלנו
בפרואר20-ינואר21

 

8.77%
תשואה בקרן השתלמות

8.51%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

התשואות שלנו
ב-3 השנים האחרונות
(2017-2020)

17.56%
תשואה בקרן השתלמות

21.24%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

המוצרים שלנו