האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

חוסכים נכון
מרוויחים
ביטחון

התשואות שלנו
ב- אוגוסט 20 – יולי 21

 

16.88%
תשואה בקרן השתלמות

16.88%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

התשואות שלנו
ב-3 השנים האחרונות
(2017 – 2020)

23.54%
תשואה בקרן השתלמות

7.6%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

המוצרים שלנו