האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

חוסכים נכון
מרוויחים
ביטחון

התשואות שלנו
ביולי 20 – יוני 21

 

19.29%
תשואה בקרן השתלמות

20.03%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

התשואות שלנו
ב-3 השנים האחרונות
(2017 – 2020)

23.54%
תשואה בקרן השתלמות

25.97%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

המוצרים שלנו