האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

חוסכים נכון
מרוויחים
ביטחון

התשואות שלנו
ב- נובמבר 20 – אוקטובר 21

17.45%
תשואה בקרן השתלמות

18.65%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

התשואות שלנו
ב-3 השנים האחרונות
(2018 – 2020)

17.13%
תשואה בקרן השתלמות

20.97%
תשואה בקופת התגמולים עד 50

המוצרים שלנו