עבדת שנים רבות, בחריצות, במסירות וצברת סכום נכבד.

תאר לך שהכסף הזה יכול לסדר גם את הפנסיה של הילדים שלך.
עד היום השגנו למענך תשואה גבוהה בדמי ניהול נמוכים.
אנו נעשה הכל כדי להמשיך כך גם למען הילדים שלך.
כי אנחנו חברה ענפית שפועלת אך ורק לטובתך.
ומעכשיו גם לטובת הדור הבא.
צרף את ילדיך כמוטבים לחשבון והם יוכלו למשוך את הכספים כקיצבה חודשית לאחר פרישתם.

אתה ודאי מודע לכך שבהיותך שייך לדור הפנסיה התקציבית עתידך הכלכלי מסודר והפנסיה שלך בטוחה.

לצערנו, הסיפור של ילדיך שונה בתכלית, מאחר והם אינם שייכים לדור הפנסיה התקציבית אלא לדור הפנסיה הצוברת. משמעות הדבר היא שהם צריכים להפריש כספים משכרם לטובת הפנסיה, תוך חשיפה לסיכונים הנובעים מניהול כספים בשוק ההון, וכן, יהא עליהם לשאת בעלויות הניהול הגבוהות שגובות קרנות הפנסיה הפרטיות. כל זאת, מבלי להזכיר בעיות אפשריות של ניגודי עניינים, היחס האנונימי ועוד…

למזלו של הדור הבא, פורסם לאחרונה תיקון מס’ 190 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (‘תיקון 190’) המתיר ליורשים של עמיתי קופות הגמל, להעביר את הכספים שנצברו בחשבון העמית המנוח לחשבון חדש על שמו של היורש. בעת פרישתו של היורש עצמו לפנסיה הוא יוכל לממש את כל כספי החיסכון בדרך של קצבה חודשית הפטורה ממס הכנסה וממס רווחי הון.

אפשרות זו מהווה הטבה משמעותית מאחר ובכל חלופה אחרת, יהא על היורש לשלם מס הכנסה או מס רווחי הון, לפי העניין.

משמעות הדבר היא שאם תקבע את ילדיך כ’מוטבים’ בחשבון הגמל שלך הם יוכלו בבוא היום לקבל תוספת משמעותית לפנסיה שלהם, פטורה מכל מס, ולהנות מכל היתרונות הגלומים בקופה שלנו (תשואה תחרותית, דמי ניהול נמוכים, העדר ניגודי עניינים) גם אם הם אינם עובדי האוניברסיטה העברית.

אתה תוכל להיות רגוע ובטוח יותר ולדעת שעשית דבר חשוב כדי להבטיח את עתידם.

לקבלת פרטים נוספים אנא פנה למשווק הפנסיוני שלנו, מר דרור דיין בטלפון 02-5680903 או בדוא”ל dror@gemel.huji.ac.il

* אין לראות בדברים כייעוץ או המלצה לביצוע פעולה כלשהי והאמור במסמך אינו מתחשב במכלול נתוניו האישיים ו/או צרכיו הייחודיים של כל חוסך ו/או משקיע. אין לפעול בהתאם לאמור במסמך זה ללא קבלת שירות ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני פרטני המתחשב בצרכיו ובנתוניו האישיים של החוסך. קופת הגמל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק או הפסד שנגרמו מפעולה שבוצעה בהסתמך על האמור במסמך זה. האמור במסמך זה לעניין הוראות הדין, לרבות הוראות מיסוי, מתייחס להוראות הקיימות במועד הוצאת מסמך זה, אשר עשויות להשתנות מעת לעת. אין בתשואות העבר בכדי להעיד על תשואות העתיד.
נגישות