טופס עדכון פרטים אישיים

פרטי החברה המנהלת

פרטי העמית

פרטי בעל הרישיון

להלן הפרטים שברצוני לעדכן (נא ציין אך ורק את הפרטים שברצונך לערוך בהם שינויים):

פרטי עמית

DD סלאש MM סלאש YYYY

פרטי בן / בת זוג

DD סלאש MM סלאש YYYY
שחרר קבצים כאן או
Max. file size: 24 MB, Max. files: 1.

    אישורים

    ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את כל מידע, למעט מידע שחלה עלי חובה למוסרו על פי דין לצורך קבלת השירותים, ומסירת המידע תלויה ברצוני ובהסכמתי, וכי המטרה שלשמה מבוקש המידע היא לצורך ניהול ותפעול קופת הגמל / קרן ההשתלמות שלי, לרבות עיבוד מידע הקיים במערכות החברה והכל בכפוף להוראות הדין.
    אני מסכים/ה לקבל מהחברה הודעות שיווקיות
    MM סלאש DD סלאש YYYY
    למעט בבקשה שהוגשה דרך האזור האישי באתר האינטרנט של החברה ולאחר שהעמית עבר את שלבי הזיהוי הנדרשים. **