האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

0.39%

דמי ניהול נמוכים

עמיתי הקופה הם גם בעלי הקופה  והשאיפה היא תמיד להוזיל את דמי הניהול המהווים נגזרת של הוצאות התפעול בלבד. כך שאין צורך בניהול “משא ומתן” להוזיל את דמי הניהול , כל הרווחים שמשיגה הקופה מחולקים בין העמיתים והכל בשקיפות מלאה, ללא ניגוד אינטרסים וללא כסף שזולג לידיים פרטיות.

קרן ההשתלמות המצוינת של ‘העתיד’
ממשיכה לככב בטבלת התשואות ובמדד שארפ-
כבר 5 שנים רצופות!
כך שמשתלם להיות עמית שלנו כי כשחוסכים נכון- מרוויחים בטחון!
קופה תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת שלוש שנים אחרונות תשואה ממוצעת חמש שנים אחרונות מדד שארפ  דמי ניהול בשנת 2021
קופת התגמולים מסלול עד גיל 50

9.83%

8.80% 7.58% 1.41 0.39%
קופת התגמולים מסלול לגילאי 50-60 5.02% 5.76% 4.99% 0.79 0.38%
קופת התגמולים מסלול גיל 60 ומעלה 2.94% 3.99% 3.50% 0.98 0.39%
קופת הפיצויים 7.71% 8.24% 6.77% 1.13 0.39%
קרן ההשתלמות 7.32% 7.72% .6.28% 1.12 0.39%

*הנתונים מתייחסים לחודש פברואר 2022

*הנתונים מתייחסים לחודש פברואר 2022

קופות גמל (מעל מיליארד ש”ח)

קרן השתלמות