האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

0.39%

לשנת 2021

דמי ניהול נמוכים

עמיתי הקופה הם גם בעלי הקופה  והשאיפה היא תמיד להוזיל את דמי הניהול המהווים נגזרת של הוצאות התפעול בלבד. כך שאין צורך בניהול “משא ומתן” להוזיל את דמי הניהול , כל הרווחים שמשיגה הקופה מחולקים בין העמיתים והכל בשקיפות מלאה, ללא ניגוד אינטרסים וללא כסף שזולג לידיים פרטיות.

קרן ההשתלמות המצוינת של ‘העתיד’
ממשיכה לככב בטבלת התשואות ובמדד שארפ-
כבר 5 שנים רצופות!
כך שמשתלם להיות עמית שלנו כי כשחוסכים נכון- מרוויחים בטחון!
קופה תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת שלוש שנים אחרונות תשואה ממוצעת חמש שנים אחרונות מדד
שארפ 
דמי ניהול בשנת 2021 
קופת התגמולים מסלול עד גיל 50

0.01%-

7.02% 6.64% 0.98 0.39%
קופת התגמולים מסלול לגילאי 50-60 7.59%- 1.69% 2.90% 0.28 0.38%
קופת התגמולים מסלול גיל 60 ומעלה 5.56%- 1.50% 2.08% 0.28 0.39%
קופת הפיצויים 6.67%- 4.21% 4.49% 0.52 0.39%
קרן ההשתלמות 4.69%- 4.63% 4.50% 0.61 0.39%

 

הנתונים מתייחסים לסוף חודש דצמבר 2022

דמי הניהול מחושבים ע”פ ההוצאות בפועל ועשויים להשתנות במהלך השנה. נכון למועד זה הגיע שיעור דמי הניהול לשנת 2022 ל-0.43% 

*דמי הניהול מחושבים ע”פ ההוצאות בפועל ועשויים להשתנות במהלך השנה. הנתונים המופיעים בעמודה זו מתייחסים לדמי הניהול בפועל ועל למועד הנ”ל

*הנתונים מתייחסים לסוף חודש דצמבר 2022

קופות גמל (מעל מיליארד ש”ח)

שם הקופה מספר קופה חדש 12 חודשים אחרונים ממוצעת 3 שנים ממוצעת 5 שנים מדד שארפ
קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית    מסלול עד 50 7228 0.01%- 7.02% 6.64% 0.98
תעשיה האווירית לבני 50-60 103 8.83%- 4.64% 4.58% 0.56
כלנית גמל לבני 50-60 263 7.55%- 2.79% 3.27% 0.35
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 7205 8.23%- 8.13% אין נתונים אין נתונים
כלל בר 7210 7.44%- 4.01% 4.74% 0.5
הראל גמל לגילאי 50-60 7243 7.50%- 3.29% 3.85% 0.43
גל גמל  לבני 50-60 7245 8.24%- 2.46% 3.07% 0.31
מגדל לתגמולים 50-60 9742 7.81%- 3.42% 3.87% 0.43
קופת גמל עמ”י 50-60 9780 9.82%- 2.13% 2.92% 0.27
ארם 50-60 9792 8.55%- 2.73% 3.24% 0.32
מיטב דש לבני 50-60 9796 8.08%- 4.08% 4.49% 0.49
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 9892 8.04%- 2.61% 3.66% 0.36
הפניקס גמל לבני 50 ומטה  9916 10.25%- 4.08% 4.88% 0.45
קו הבריאות לבני 50-60 9920 9.96%- 1.39% 2.50% 0.2
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50-60 9930 8.66%- 3.08% 4.18% 0.42
מח”ר גמל לבני 50 ומטה 9935 11.27%- 1.72% 2.64% 0.21
הילה מסלול עד 50 9940 9.80%- 3.25% 4.34% 0.37
מחוג מסלול לבני 50 ומטה 9943 11.84%- 2.44% 3.81% 0.3
אל על 50-60 9950 11.32%- 2.37% 2.99% 0.26
הנדסאים גמל- מסלול 50-60 9951 10.06%- 1.58% 2.81% 0.23
אלטשולר שחם גמל לבני 50-60 9954 11.02%- 1.40% 3.40% 0.25
אלטשולר שחם עד 50 12532 13.54%- 0.82% 3.23% 0.17
ממוצע   8.99%- 3.16% 3.77% 0.37
מיקום   1 2 1 1

גמל להשקעה מסלול כללי

שם הקרן מס’ הקרן 12 חודשים אחרונים ממוצעת שלוש שנים ממוצעת חמש שנים מדד שארפ 
עובדי האוניברסיטה העברית 1182 7.91%- אין נתונים אין נתונים אין נתונים
מור קופות גמל להשקעה כללי  12538 7.17%- 5.63% אין נתונים אין נתונים
כלל גמל לעתיד כללי 7988 8.19%- 2.70% 3.75% 0.37
מגדל גמל להשקעה כללי
7936
8.34%- 2.66% 3.50% 0.36
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי    8.67%- 2.29% 3.67% 0.35
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 
11390
9.37%- 2.63% 3.84% 0.35
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי   7834 9.50%- 2.87% 4.02% 0.38
 *** הראל גמל להשקעה כללי
8211
9.81%- 2.68% 3.37% 0.34
אינפיניטי גמל להשקעה כללי 
9638
11.16%- 1.53% 1.85% 0.12
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
7798
11.98%- 0.48% 2.62% 0.14
ממוצע   9.35%- 2.61% 3.33% 0.30
           

גמל להשקעה מסלול מניות

שם הקרן מס’ הקרן 12 חודשים אחרונים ממוצעת שלוש שנים ממוצעת חמש שנים מדד שארפ 
עובדי האוניברסיטה העברית 1182 7.91%- אין נתונים אין נתונים אין נתונים
מור קופות גמל להשקעה כללי  12538 7.17%- 5.63% אין נתונים אין נתונים
כלל גמל לעתיד כללי 7988 8.19%- 2.70% 3.75% 0.37
מגדל גמל להשקעה כללי
7936
8.34%- 2.66% 3.50% 0.36
מיטב דש גמל להשקעה מסלול כללי    8.67%- 2.29% 3.67% 0.35
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 
11390
9.37%- 2.63% 3.84% 0.35
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי   7834 9.50%- 2.87% 4.02% 0.38
 *** הראל גמל להשקעה כללי
8211
9.81%- 2.68% 3.37% 0.34
אינפיניטי גמל להשקעה כללי 
9638
11.16%- 1.53% 1.85% 0.12
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי
7798
11.98%- 0.48% 2.62% 0.14
ממוצע   9.35%- 2.61% 3.33% 0.30
           

קרן השתלמות 

שם הקרן מס’ הקרן 12 חודשים אחרונים ממוצעת שלוש שנים ממוצעת חמש שנים מדד שארפ 
עובדי האוניברסיטה העברית 1182 4.69%- 4.63% 4.50% 0.61
מור השתלמות כללי 12535 6.13%- 7.14% אין נתונים  אין נתונים
מגדל 579 7.07%- 3.75% 4.27% 0.5
הראל 12535 7.19%- 3.33% 3.87% 0.44
כלל 290 7.13%- 3.98% 4.67% 0.51
הפניקס 293 7.72%- 3.73% 4.47% 0.48
מנורה מבטחים להבה 299 7.51%- 2.55% 3.57% 0.37
מיטב דש  456 7.94%- 4.08% 4.47% 0.49
ילין לפידות 579 8.64%- 3.12% 4.18% 0.42
מח”ר 828 10.00%- 1.29% 2.55% 0.2
מהנדסים אומגה 880 8.42%- 2.38% 3.53% 0.34
מינהל 964 10.94%- 1.99% 3.01% 0.24
ביוכימאים ומיקרוביולוגים ק.ס.מ 1093 9.45%- 0.92% 2.09% 0.15
הנדסאים וטכנאים 1162 9.77%- 1.38% 2.58% 0.21
אלטשולר שחם 12535 11.32%- 1.10% 3.19% 0.21
ממוצע   8.26%- 3.02% 3.64% 0.37
           
מיקום   1 2 2 1