כניסה לאיזור האישי

האזור האישי
כניסה

0.45%

לשנת 2022

דמי ניהול נמוכים

עמיתי הקופה הם גם בעלי הקופה  והשאיפה היא תמיד להוזיל את דמי הניהול המהווים נגזרת של הוצאות התפעול בלבד. כך שאין צורך בניהול “משא ומתן” להוזיל את דמי הניהול , כל הרווחים שמשיגה הקופה מחולקים בין העמיתים והכל בשקיפות מלאה, ללא ניגוד אינטרסים וללא כסף שזולג לידיים פרטיות.

קרן ההשתלמות המצוינת של ‘העתיד’
ממשיכה לככב בטבלת התשואות ובמדד שארפ-
כבר 5 שנים רצופות!
כך שמשתלם להיות עמית שלנו כי כשחוסכים נכון- מרוויחים בטחון!
קופה תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת שלוש שנים אחרונות תשואה ממוצעת חמש שנים אחרונות מדד
שארפ 
דמי ניהול בשנת 2022 
קופת התגמולים מסלול עד גיל 50
7.96%
8.80%
7.38%
0.95
0.45%
קופת התגמולים מסלול לגילאי 50-60
7.90%
4.33%
4.14%
0.39
0.40%
קופת התגמולים מסלול גיל 60 ומעלה
4.95%
2.59%
2.80%
0.26
0.45%
קופת הפיצויים
5.47%
5.35%
5.17%
0.46
0.45%
קרן ההשתלמות
6.88%
6.17%
5.62%
0.65
0.45%
גמל להשקעה מסלול כללי
8.23%
אין נתונים אין נתונים אין נתונים 0.46%
גמל להשקעה מסלול מנייתי
13.88%
אין נתונים אין נתונים אין נתונים 0.46%

 

הנתונים מתייחסים לסוף חודש אוקטובר 2023

*דמי הניהול מחושבים ע”פ ההוצאות בפועל ועשויים להשתנות במהלך השנה. הנתונים המופיעים בעמודה זו מתייחסים לדמי הניהול בפועל ועל למועד הנ”ל

*הנתונים מתייחסים לסוף חודש אוקטובר 2023

קופות גמל (מעל מיליארד ש”ח)

שם הקופה מספר קופה חדש 12 חודשים אחרונים ממוצעת 3 שנים ממוצעת 5 שנים מדד שארפ דמי ניהול בשנת 2022 
קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית    מסלול עד 50 7228 7.96% 8.80% 7.38% 0.95 0.45
תעשיה האוירית לבני 50-60 9892 2.45% 6.37% 5.15% 0.46 0.45
כלנית גמל לבני 50-60 7245 5.48% 5.80% 4.56% 0.43 0.21
הראל גמל לגילאי 50-60 9742 2.60% 5.37% 4.37% 0.33 0.67
מיטב דש לבני 50-60 103 3.58% 5.79% 5.03% 0.4 0.66
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 12532 2.40% 6.75% אין נתונים אין נתונים 0.38
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50-60 9940 5.53% 5.50% 5.10% 0.41 0.21
גל גמל  לבני 50-60 7243 5.26% 5.35% 4.31% 0.39 0.50
מגדל לתגמולים 50-60 9780 2.70% 4.87% 4.48% 0.34 0.37
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 9792 3.23% 5.05% 3.97% 0.26 0.34
ארם 50-60 9920 4.71% 5.37% 4.17% 0.33 0.44
הנדסאים גמל- מסלול 50-60 9954 5.56% 3.90% 3.93% 0.28 0.60
כלל בר 263 0.54%- 4.97% 4.47% 0.26 0.64
אל על 50-60 9930 5.58% 4.84% 4.20% 0.32 0.33
הילה מסלול עד 50 9796 3.15% 6.12% 4.78% 0.29 0.65
קופת גמל עמ”י 50-60 9943 3.59% 4.88% 3.84% 0.29 0.40
אלטשולר שחם גמל לבני 50-60 9951 2.77% 2.53% 3.89% 0.18 0.21
הפניקס גמל לבני 50 ומטה  9916 0.70% 5.07% 4.86% 0.28 0.24
מח”ר גמל לבני 50 ומטה 9935 2.58% 4.08% 3.42% 0.2 0.50
קו הבריאות לבני 50-60 7210 2.47% 3.86% 3.19% 0.19 0.44
מחוג מסלול לבני 50 ומטה 7205 2.60% 5.39% 4.32% 0.25 0.66
אלטשולר שחם עד 50 9950 3.87% 2.56% 4.03% 0.17 0.44
             
ממוצע   3.56% 5.15% 4.45% 0.33  
מיקום   1 1 1 1  

גמל להשקעה מסלול כללי

שם הקרן מס’ הקרן 12 חודשים אחרונים ממוצעת שלוש שנים ממוצעת חמש שנים מדד שארפ  דמי ניהול בשנת 2022
קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי 12905
8.23%
אין נתונים אין נתונים אין נתונים 0.46
הנדסאים קופה להשקעה כללי 14027 אין נתונים אין נתונים אין נתונים אין נתונים אין נתונים
עמ”י- קופת גמל להשקעה כללי כללי 14077 אין נתונים אין נתונים אין נתונים אין נתונים אין נתונים 
אינפיניטי גמל להשקעה כללי 9638 4.14% 4.77% 3.84% 0.26 0.50
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 7834 4.14% 4.78% 5.06% 0.38 0.66
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 11390 6.04% 4.95% 4.81% 0.38 0.69
הראל גמל להשקעה כללי 8211 2.95% 4.90% 4.26% 0.31 0.56
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי 7978 3.54% 4.46% 4.20% 0.28 0.55
מגדל גמל להשקעה כללי 7936 2.77% 4.27% 3.97% 0.27 0.65
מור קופות גמל להשקעה כללי 12538 3.78% 5.25% אין נתונים אין נתונים 0.76
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 7798 3.61% 1.86% 3.37% 0.12 0.69
כלל גמל לעתיד כללי 7988 0.92% 4.19% 3.86% 0.20 0.65
             
ממוצע   4.01% 4.38% 4.17% 0.28  

גמל להשקעה מסלול מניות

שם הקרן מס’ הקרן 12 חודשים אחרונים ממוצעת שלוש שנים ממוצעת חמש שנים מדד שארפ  דמי ניהול בשנת 2022
קופה להשקעה האוניברסיטה העברית מניות 13680
13.88%
אין נתונים   אין נתונים  אין נתונים 0.46
הנדסאים להשקעה אג”ח 14027 אין נתונים אין נתונים אין נתונים אין נתונים אין נתונים
עמ”י- קופת גמל להשקעה מניות מניות 14077 אין נתונים אין נתונים אין נתונים אין נתונים אין נתונים
אינפיניטי גמל להשקעה מניות 11407 10.34% 12.40% 8.73% 0.55 0.50
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות 7836 7.42% 8.28% 9.82% 0.47 0.66
הראל גמל להשקעה מניות 8522 3.97% 9.28% 6.52% 0.33 0.53
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות 11394 9.48% 9.85% 8.26% 0.46 0.68
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 7799 6.39% 3.52% 4.64% 0.17 0.64
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות 7860 2.79% 7.37% 5.87% 0.27 0.52
מגדל גמל להשקעה מניות 7934 2.31% 7.32% 6.25% 0.30 0.62
הפניקס גמל להשקעה מניות 7975 0.06% 6.13% 5.48% 0.22 0.62
מור קופות גמל להשקעה מניות 12537 1.94% 7.80% אין נתונים אין נתונים 0.76
כלל גמל לעתיד מניות 7991 2.22%- 6.59% 5.31% 0.19 0.64
סלייס גמל להשקעה מדד מניות 7898 14.20%- 7.51% 0.65% 0.04- 0.48
             
ממוצע   3.51% 7.82% 6.15% 0.29  

קרן השתלמות 

שם הקרן מס’ הקרן 12 חודשים אחרונים ממוצעת שלוש שנים ממוצעת חמש שנים מדד שארפ  דמי ניהול בשנת 2022
קרן השתלמות של עובדי האוניברסיטה העברית 1182 6.88% 6.17% 5.62% 0.65 0.45
מור השתלמות כללי 12535 3.48% 6.23% אין נתונים אין נתונים 0.71
הראל 154 2.71% 5.16% 4.34% 0.33 0.65
מגדל 579 2.91% 5.40% 4.63% 0.38 0.6
ילין לפידות 1162 5.50% 5.36% 5.10% 0.41 0.71
מנורה מבטחים להבה 828 3.04% 5.01% 4.00% 0.27 0.62
כלל 456 0.70% 5.20% 4.62% 0.3 0.54
מיטב דש  880 3.61% 5.71% 5.03% 0.41 0.56
הנדסאים וטכנאים 290 5.75% 3.82% 3.75% 0.27 0.33
הפניקס 964 1.87% 5.17% 4.65% 0.32 0.68
ביוכימאים ומיקרוביולוגים ק.ס.מ 293 4.45% 3.57% 3.04% 0.18 0.5
מהנדסים אומגה 286 3.23% 4.78% 3.77% 0.23 0.56
מינהל 299 4.20% 3.24% 4.22% 0.32 0.6
מח”ר 288 3.22% 3.85% 3.26% 0.2 0.4
אלטשולר שחם 1093 3.31% 2.37% 3.78% 0.17 0.72
             
ממוצע   3.66% 4.74% 4.27% 0.32  
מיקום   1 2 1 1