כניסה לאיזור האישי

האזור האישי
כניסה

0.44%

לשנת 2023

דמי ניהול נמוכים

עמיתי הקופה הם גם בעלי הקופה  והשאיפה היא תמיד להוזיל את דמי הניהול המהווים נגזרת של הוצאות התפעול בלבד. כך שאין צורך בניהול “משא ומתן” להוזיל את דמי הניהול , כל הרווחים שמשיגה הקופה מחולקים בין העמיתים והכל בשקיפות מלאה, ללא ניגוד אינטרסים וללא כסף שזולג לידיים פרטיות.

קרן ההשתלמות המצוינת של ‘העתיד’
ממשיכה לככב בטבלת התשואות ובמדד שארפ-
כבר 5 שנים רצופות!
כך שמשתלם להיות עמית שלנו כי כשחוסכים נכון- מרוויחים בטחון!
קופה תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת שלוש שנים אחרונות תשואה ממוצעת חמש שנים אחרונות מדד
שארפ 
דמי ניהול בשנת 2023 
קופת התגמולים מסלול עד גיל 50
13.17%
8.21%
8.53%
1.19
0.44%
קופת התגמולים מסלול לגילאי 50-60
14.36%
4.84%
5.44%
0.68
0.44%
קופת התגמולים מסלול גיל 60 ומעלה
9.74%
3.04%
3.69%
0.54
0.44%
קופת הפיצויים
12.21%
4.91%
6.54%
0.75
0.44%
קרן ההשתלמות
11.82%
5.37%
6.63%
0.88
0.44%
גמל להשקעה מסלול כללי
13.16%
אין נתונים אין נתונים אין נתונים 0.44%
גמל להשקעה מסלול מנייתי
23.12%
אין נתונים אין נתונים אין נתונים 0.45%

 

הנתונים מתייחסים לסוף חודש מרץ 2024

*התשואה הנה לפני ניכוי דמי ניהול; אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
דמי הניהול מחושבים ע”פ ההוצאות בפועל ועשויים להשתנות במהלך השנה.

קופות גמל (מעל מיליארד ש”ח)

שם הקופה מספר קופה חדש 12 חודשים אחרונים ממוצעת 3 שנים ממוצעת 5 שנים מדד שארפ דמי ניהול בשנת 2023 
קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית    מסלול עד 50 7228 13.17% 8.21% 8.53% 1.19 0.44
תעשיה האוירית לבני 50-60 9892 13.04% 6.57% 6.86% 0.80 0.45
כלנית גמל לבני 50-60 7245 16.13% 6.00% 6.35% 0.78 0.21
הראל גמל לגילאי 50-60 9742 11.27% 4.91% 5.78% 0.61 0.67
מיטב דש לבני 50-60 103 13.68% 5.65% 6.80% 0.73 0.66
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 12532 15.82% 6.07% 12.02% 1.07 0.38
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50-60 9940 15.27% 5.81% 6.74% 0.73 0.21
גל גמל  לבני 50-60 7243 16.18% 5.70% 6.14% 0.75 0.50
מגדל לתגמולים 50-60 9780 13.07% 4.96% 6.03% 0.66 0.37
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 9792 12.60% 4.58% 5.46% 0.55 0.34
ארם 50-60 9920 13.55% 4.98% 5.89% 0.64 0.44
הנדסאים גמל- מסלול 50-60 9954 14.32% 4.33% 5.47% 0.60 0.60
כלל בר 263 11.28% 4.18% 6.01% 0.56 0.64
אל על 50-60 9930 15.06% 5.19% 6.15% 0.68 0.33
הילה מסלול עד 50 9796 15.43% 5.55% 6.72% 0.60 0.65
קופת גמל עמ”י 50-60 9943 13.64% 5.08% 5.44% 0.59 0.40
אלטשולר שחם גמל לבני 50-60 9951 11.71% 2.55% 5.01% 0.45 0.21
הפניקס גמל לבני 50 ומטה  9916 14.68% 4.26% 7.04% 0.64 0.24
מח”ר גמל לבני 50 ומטה 9935 15.64% 4.91% 5.49% 0.58 0.50
קו הבריאות לבני 50-60 7210 14.22% 3.90% 4.82% 0.51 0.44
מחוג מסלול לבני 50 ומטה 7205 16.66% 5.61% 6.47% 0.60 0.66
אלטשולר שחם עד 50 9950 14.72% 2.78% 5.50% 0.45 0.44
             
ממוצע   14.14% 5.08% 6.40% 0.67  
מיקום   16 1 2 1  

הנתונים מתייחסים לסוף חודש מרץ 2024

*התשואה הנה לפני ניכוי דמי ניהול; אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
דמי הניהול מחושבים ע”פ ההוצאות בפועל ועשויים להשתנות במהלך השנה.

גמל להשקעה מסלול כללי

שם הקופה מס’ הקופה תשואה ממוצעת 12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת  שלוש שנים אחרונות תשואה ממוצעת  חמש שנים אחרונות מדד שארפ  דמי ניהול בשנת 2023
קופה להשקעה האוניברסיטה העברית כללי 12905 13.16% אין נתונים אין נתונים אין נתונים 0.44
אינפיניטי גמל להשקעה כללי 9638 16.81% 5.13% 6.21% 0.64 0.53
מור קופות גמל להשקעה כללי 7936 13.93% 5.29% 9.33% 0.99 0.75
הראל גמל להשקעה כללי 8211 13.50% 4.89% 5.80% 0.62 0.57
עמ”י- קופת גמל להשקעה כללי כללי 14077 15.03% אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים  0.39
אלטשולר שחם חיסכון פלוס כללי 8211 12.98% 2.50% 4.73% 0.42 0.67
אנליסט קופת גמל להשקעה כללי 7834 16.04% 5.68% 6.78% 0.72 0.64
כלל גמל לעתיד כללי 7988 12.81% 3.99% 5.60% 0.55 0.66
מגדל גמל להשקעה כללי 12538 13.59% 4.65% 5.63% 0.61 0.64
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי 11390 15.62% 5.51% 6.54% 0.70 0.69
מיטב גמל להשקעה מסלול כללי 7978 13.80% 4.79% 5.97% 0.61 0.57
הנדסאים קופה להשקעה כללי 14027 15.18% אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים  0.38
             
ממוצע   14.37% 4.71% 6.29% 0.65  

גמל להשקעה מסלול מניות

שם הקופה מס’ הקופה תשואה ממוצעת 12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת  שלוש שנים אחרונות תשואה ממוצעת  חמש שנים אחרונות מדד שארפ  דמי ניהול בשנת 2023
קופה להשקעה האוניברסיטה העברית מניות 13680 23.12% אין נתונים   אין נתונים  אין נתונים 0.45
הנדסאים להשקעה אג”ח 14027 6.36% אין נתונים אין נתונים אין נתונים 0.41
עמ”י- קופת גמל להשקעה מניות מניות 14077 23.63% אין נתונים אין נתונים אין נתונים 0.37
מור קופות גמל להשקעה מניות 7991 22.82% 6.46% 17.54% 0.94 0.75
אנליסט קופת גמל להשקעה מניות 11394 28.87% 9.12% 13.10% 0.80 0.65
הראל גמל להשקעה מניות 7860 24.93% 8.01% 9.78% 0.67 0.55
אינפיניטי גמל להשקעה מניות 7836 31.97% 11.21% 12.26% 0.90 0.56
אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות 7934 23.62% 3.91% 7.31% 0.49 0.62
הפניקס גמל להשקעה מניות 7975 23.22% 6.48% 8.82% 0.59 0.65
כלל גמל לעתיד מניות 7898 20.74% 4.99% 8.43% 0.51 0.65
מגדל גמל להשקעה מניות 12537 23.02% 7.09% 9.52% 0.65 0.61
ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות 8522 25.92% 9.42% 11.44% 0.79 0.68
מיטב גמל להשקעה מסלול מניות 7799 23.29% 7.09% 9.33% 0.61 0.54
סלייס גמל להשקעה מדד מניות 11407 15.43% 7.38% 5.04% 0.33 0.50
             
ממוצע   22.64% 7.38% 10.23% 0.66  

הנתונים מתייחסים לסוף חודש מרץ 2024

*התשואה הנה לפני ניכוי דמי ניהול; אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
דמי הניהול מחושבים ע”פ ההוצאות בפועל ועשויים להשתנות במהלך השנה.

קרן השתלמות 

שם הקרן מס’ הקרן תשואה ממוצעת 12 חודשים אחרונים תשואה ממוצעת  שלוש שנים אחרונות תשואה ממוצעת  חמש שנים אחרונות מדד שארפ  דמי ניהול בשנת 2023
עובדי האוניברסיטה העברית 1182 11.82% 5.37% 6.63% 0.88 0.44
מור השתלמות כללי 12535 14.17% 6.06% 10.51% 1.17 0.71
הראל 154 11.32% 4.86% 5.77% 0.62 0.65
מגדל 579 12.80% 5.32% 6.16% 0.69 0.6
ילין לפידות 1162 15.30% 5.76% 6.75% 0.73 0.71
מנורה מבטחים להבה 828 12.34% 4.62% 5.41% 0.55 0.62
כלל 456 11.91% 4.45% 6.21% 0.62 0.54
מיטב דש  880 13.53% 5.53% 6.77% 0.73 0.56
הנדסאים וטכנאים 290 14.82% 4.54% 5.44% 0.62 0.33
הפניקס 964 13.52% 4.82% 6.48% 0.67 0.68
ביוכימאים ומיקרוביולוגים ק.ס.מ 293 15.34% 4.68% 5.04% 0.54 0.5
מהנדסים אומגה 286 13.84% 4.86% 5.57% 0.56 0.56
מינהל 299 12.22% 3.27% 5.71% 0.64 0.6
מח”ר 288 14.41% 4.30% 5.09% 0.56 0.4
אלטשולר שחם 1093 12.54% 2.69% 5.04% 0.46 0.72
             
ממוצע   13.33% 4.74% 6.17% 0.67  
מיקום   14 4 4 2  

הנתונים מתייחסים לסוף חודש מרץ 2024

*התשואה הנה לפני ניכוי דמי ניהול; אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
דמי הניהול מחושבים ע”פ ההוצאות בפועל ועשויים להשתנות במהלך השנה.