לעיתים, כשאנו זקוקים לכסף, אנו עלולים להתפתות למשוך קופת גמל או קרן השתלמות.   חשוב לדעת שכספים אלו באים עם זכויות, ואם נמשוך את הכספים אנו נאבד גם את הזכויות, באופן שיגרום לנו נזק בלתי הפיך.  

משיכת כספים ממכשירי חיסכון פנסיוני שכוללים גם הטבות מס היא פעולה בלתי הפיכה, משום שלאחר מכן לא ניתן לשוב ולהפקיד את הכספים הללו באותם התנאים. לדוגמה, אם משכנו 300 אלף שקל מקרן ההשתלמות, ובהמשך שבנו והפקדנו סכום דומה – לא נוכל לשוב ולהשיג את הטבות המס שאבדנו לנו בגין המשיכה הראשונה.

כלי החסכון הפנסיוני המעניקים גם זכויות נלוות, הן קופת גמל, קרנות השתלמות וגמל להשקעה, כמו גם קרנות פנסיה ופיצויים. אנו ב’העתיד’, מנהלים חלק מכלי החסכון הללו עבור עובדי וגמלאי האוניברסיטה העברית, וכן עבור סגל בתי החולים המסונפים.

קופות גמל הן כסף עם זכויות, ובעת משיכת הכספים אנו מפסידים גם את הזכויות.

מהן אותן זכויות?

  1. פטור ממס רווחי הון

מס רווחי הון מחושב בשיעור של 25% מהרווח הריאלי (כלומר: הרווח בניכוי האינפלציה) או 15% מהרווח הנומינלי (כלומר: ללא התחשבות באינפלציה) והוא חל על כל ניירות הערך שאנו קונים ומוכרים באופן פרטי.   המדינה מעודדת חסכון בכלים פנסיונים (גמל, השתלמות, פנסיה) על ידי מתן פטור ממס רווחי הון בשני מישורים:

  • הקופה לא משלמת מס על רווחי ההשקעות.
  • החוסך לא משלם מס על רווחיו בקופה, כל עוד הוא לא מושך כספים לפני המועד החוקי (קופות גמל – מועד הפרישה, קרן השתלמות – שש שנים) וכל עוד ההפקדות בקרן ההשתלמות היו עד תקרת השכר הקבועה בחוק (כיום – לעצמאים 20,520 ₪ בשנה, לשכירים 18,854 ₪ בשנה).   
  1.  כסף פנסיוני – מס

בקופת גמל שניתן למשוך ממנה כספים רק בעת פרישה, משיכה לפני מועד הפרישה כרוכה ב’קנס’  בדמות מס בשיעור חריג של 35% מס על הסכום שנמשך. המס הגבוה מוטל במכוון על ידי המדינה על מנת להפחית את הכדאיות במשיכה, שכן כסף זה אמור להיות הבסיס לפנסיה העתידית שלכם. אם לא תעמוד לזכותם פנסיה מספיקה, יש חשש שתהפכו לנטל על מערכות הרווחה והבריאות.  

  1. קופת גמל כמכשיר לעזרה לילדים

כספים שהופקדו לקופת גמל יכולים לעבור לרשותם של היורשים שלנו, וככל והם ישאירו אותם בקופה עד למועד פרישתם – הם יוכלו לקבל את הכספים כקיצבה פנסיונית פטורה מכל מס.   בדרך זו אנו יכולים לעזור לילדינו כבר היום בכך שנייצר עבורם תכנית פנסיה ובכך נפחית מהם את העומס התזרימי הכרוך בחסכון הפנסיוני שלהם.  זכות אינה קיימת בשום כלי פיננסי או פנסיוני אחר בישראל.

  1. קרן השתלמות – ויתור על הפטור

בקרן השתלמות יש זכות כפולה:  גם פטור ממס רווחי הון וגם נזילות לאחר שש שנים (במקום מועד הפרישה).  צריך להדגיש שהפטור על מס רווחי הון מהווה הטבה משמעותית מאוד לחוסכים והיא הופכת להיות יותר ויותר משמעותית ככל שעובר הזמן וככל ויותר כסף נצבר בקרן. זו הסיבה לכך שקרן השתלמות היא מכשיר החיסכון הפופולרי בישראל לשכירים בשלל מקצועות : מורים, רופאים, אחיות ועוד, שכן במקומות אלה המעסיק מפריש את חלק הארי של החיסכון (7.5% על חשבון המעסיק + 2.5% על חשבון העובד). עם זאת, בשל ההטבות המשמעותיות, מכשיר זה אטרקטיבי גם עבור עצמאים.

לאור הזכויות המפליגות שהמדינה מעניקה לחוסכים בקרן ההשתלמות, ההפקדות לקרן ההשתלמות מוגבלות בתקרה. כך, אם משכתם כספים מהקרן, תוכלו להמשיך ולהפקיד מכאן ואילך במסגרת התקרה תוך איפוס ותק הנזילות (6 שנים). לכן, כל משיכה מקרן השתלמות מצריכה תכנון מראש ובחינה של אפשרויות חלופיות שאולי יהיו עדיפות יותר.

  1. גמל להשקעה – הטבה בפרישה

ניתן למשוך קופת גמל להשקעה עוד לפני מועד הפרישה, אלא שבמקרה זה החוסך מחויב בתשלום מס רווחי הון (25% מס על הרווחים הריאליים).   לכן, מומלץ להתייחס לחסכון בקופה מסוג זה כחסכון לטווח ארוך.

קופת גמל להשקעה טומנת בחובה שתי הטבות משמעותיות:

  • הכסף הצבור יכול להצטרף בגיל פרישה או כבר בגיל 60 לקצבה החודשית, פטור ממס.
  • פטור ממס רווחי הון ככל ולא מושכים את הכספים עד למועד הפרישה. משיכה לפני מועד הפרישה מחייבת במס רווחי הון. עדיין, בהשוואה לחסכון בכלים פיננסים רגילים קיים היתרון שמס רווחי ההון מחושב רק בעת המשיכה ולא לאורך חיי ההשקעה (בעת ביצוע התאמות ואיזונים בתיק השקעות רגיל יש למכור ולקנות ניירות ערך והדבר נחשב לאירוע מס).

גם ההשקעה בקופת גמל להשקעה מוגבלת בתקרה (כ- 80 א’ ₪ בשנה), כך שמשיכה של הכספים אינה מומלצת, משום שלא תאפשר את החזרת הכסף שנצבר למכשיר ההשקעה, אלא רק בהתאם לכללי ההפקדה מכאן ואילך. 

6. הלוואות

כל קופות הגמל לסוגיהן מעמידות הלוואות כנגד הסכום הצבור בחשבון (בשיעור של 30%-80% מהסכום הצבור) בתנאים עדיפים על פני המערכת הבנקאית:  שיעורי ריבית נמוכים ופטור מעמלות.  מומלץ מאוד לעשות שימוש בכלי זה כאשר אנו נזקקים לגישור פיננסי, ולהשאיר את החסכון הכספי שלנו, ואת הזכויות הכרוכות בו, להמשיך ולעבוד בשבילנו.

לסיכום, כאשר אנו זקוקים לנזילות, חשוב לזכור שקופת גמל היא כסף עם זכויות. לכן, עלינו למצות תחילה את המקורות האחרים שעומדים לרשותנו ולמשוך כספים פנסיונים רק כמוצא אחרון.

 

 

 

 

אין לראות בדברים אלו ייעוץ פנסיוני פרטני אלא תיאור כללי בלבד. כל החלטה פנסיונית חייבת להתקבל בהתייעצות עם בעל רישיון ובשים לב למכלול הנסיבות האישיות והתיק הקיים של החוסך.

‘העתיד’ מעמידה לרשות עמיתיה פגישות עם בעל רישיון, ללא עלות וללא התחייבות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נגישות