כניסה לאיזור האישי

האזור האישי
כניסה

קרן השתלמות

קרן השתלמות היא כלי חסכון לטווח קצר-ביניים והמדינה מעודדת חסכון בכלי זה באמצעות הטבות מס שונות.

ניתן להפקיד בקרן עד 10% מהשכר ברוטו (ללא רכיבים לא פנסיונים, כאשר 2.5% בלבד הם על חשבון העובד ואילו המעסיק מוסיף 7.5% על חשבונו.

שכירי האוניברסיטה אינם רשאים כיום להפקיד בקרן זו כספים במעמד ‘עצמאי’ (כלומר, בנוסף להפרשות העובד והמעביד) אלא אם כן העובד משלב בנוסף עיסוק כעצמאי.

משיכת כספים מקרן השתלמות מתאפשרת לאחר 6 שנים (במקרה וכספים מיועדים אכן להשתלמות – לאחר 3 שנים).

ניתן ורצוי להחזיק ולהפקיד בקרן ההשתלמות גם לאחר 6 שנים על מנת להפוך אותה לכלי חסכון לזמן ארוך בו מותרת משיכה חד פעמית של הכספים (‘משיכה הונית’), תוך מיצוי הטבות המס ושיעור דמי הניהול הנמוכים. לאור שינוי החקיקה אשר מגבילות במידה רבה את נזילות הכספים בקופות הגמל, נשארו קרנות ההשתלמות כאפיק החסכון ההוני (כלומר, שלא כקצבה) הבלעדי הפטור ממס עבור עמיתים בגיל העבודה.

מדיניות ההשקעות בקרן ההשתלמות לעובדי האוניברסיטה מותאמת לטווח השקעה קצר – בינוני ומדיניות ההשקעות במסלול זה כוללת אפיקי השקעה מגוונים: אג”ח ממשלתי, אג”ח חברות, מניות בארץ בחו”ל, נדל”ן מניב וקרנות השקעה.

לשאלות ותשובות בנושא קרן השתלמות להצטרפות לקרן ההשתלמות בקליק אחד

סך כל נכסי הקופה 240008284

שיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות עפ”י התקנון:

2.00%

שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנה החולפת:

0.45%

שיעור הוצאות ישירות שגבתה הקופה בפועל בשנה החולפת:

0.47%

*אין בדברים אלו משום ייעוץ בנושא השקעות או מסים. על כל עמית להביא בחשבון את מכלול הנסיבות והשיקולים הייחודים לו. לקבלת ייעוץ פרטני ניתן לפנות למשווק הפנסיוני, מר דרור דיין, או לכל יועץ/משווק פנסיוני מורשה אחר.

קופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה של “העתיד”- כלי החיסכון המבוקש והייעודי לקהילת האוניברסיטה העברית.
מאפשרת לך לחסוך בכל זמן, לכל תקופה ולכל מטרה!

לקופת הגמל להשקעה שלנו יש יתרונות רבים:

 • גמישות מקסימאלית
 • נזילות כספי החיסכון
 • תשואות גבוהות ויציבות
 • דמי ניהול נמוכים
 • מעבר חופשי בין מסלולים
 • שקיפות מדיניות ההשקעות

לפחות 75% מנכסי הקופה יושקעו במניות בחו”ל ובארץ. מסלול זה מתאים למי שאופק ההשקעה שלו ארוך, יחסית, ועולה על חמש שנים.

תיק השקעות מפוזר ומאוזן בין מספר אפיקי השקעה. כ- 50% במניות בחו”ל ובארץ. יתרת הנכסים תפוזר באפיקי אג”ח ממשלתי וחברות, נדל”ן והשקעות אלטרנטיביות.

* ניתן לעבור בין המסלולים בכל עת וללא קנס

אני רוצה פרטים נוספים!

קופת התגמולים

קופת תגמולים היא כלי חסכון לטווח ארוך. המדינה מעודדת חסכון באמצעות כלי זה באמצעות הטבות מס שונות. הפרשות של שכירים לקופת תגמולים מנוכות מדי חודש על חשבון העובד ועל חשבון המעביד בעבור רכיבים לא פנסיוניים ו/או שעות נוספות.

בנוסף לכך, ניתן להפקיד כספים נוספים המכונים ‘כספים במעמד עצמאי’ עבורם ניתן לקבל הטבות מס במצבים מסוימים.

קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית מקיימת שלושה מסלולים, המותאמים לאופק ההשקעה והעדפות הסיכון של העמית/ה.

מתאים לעמיתים בכל גיל שהינם בעלי אופק השקעה של חמש שנים ומעלה.  מדיניות ההשקעות במסלול זה כוללת אפיקי השקעה מגוונים: אג”ח ממשלתי, אג”ח חברות, מניות בארץ בחו”ל, נדל”ן מניב וקרנות השקעה.

מסלול זה אמור להניב – לאורך זמן – תשואה גבוהה יותר מאשר המסלולים האחרים, אך בתנודתיות גבוהה יותר.

קוד הקופה הוא 510960586-00000000000424-7228-000.

כספים חדשים

כספים שהופקדו (בכל קופת גמל שהיא) החל מחודש ינואר 2008 כפופים לתיקון מס’ 3 לחוק קופות הגמל וישמשו לקיצבה (כלומר, סכום חודשי קבוע עד אריכות ימי העמית).

כספים שהופקדו במעמד ‘שכיר’ עד לסוף שנת 2007. ניתן למשוך כספים אלו ללא מס בהגיע העמית לגיל 60 . כספים שהופקדו במעמד ‘עצמאי’ : כספים שהופקדו עד סוף שנת 2005 ניתן למשוך עם וותק חסכון של לפחות 15 שנה. כספים שהופקדו מאז תחילת שנת 2006 ועד סוף שנת 2007 – ניתן למשוך בהגיע העמית לגיל 60.

שיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות עפ”י התקנון:

2.00%

שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנה החולפת:

0.45%

שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנה החולפת:

0.31%

להצטרפות לקופת התגמולים הייעודית עבורך יש למלא טופס

טופס דיגטלי טופס ידני לפרטים נוספים

מתאים לעמיתים בעלי אופק השקעה בינוני וארוך ומדיניות ההשקעות שלו כוללת אפיקי השקעה מגוונים: אג”ח ממשלתי, אג”ח חברות, מניות בארץ בחו”ל, נדל”ן מניב וקרנות השקעה. מסלול זה אמור להניב – לאורך זמן – תשואה גבוהה יותר מאשר המסלול לבני 60 ומעלה, אך בתנודתיות גבוהה יותר (סיכון גבוה יותר). עד ליום 31.12.2015 היה מסלול זה המסלול הכללי של קופת התגמולים לעובדי האוניברסיטה העברית.

קוד הקופה הוא 510960586-00000000000424-9817-000.

כספים חדשים

כספים שהופקדו (בכל קופת גמל שהיא) החל מחודש ינואר 2008 כפופים לתיקון מס’ 3 לחוק קופות הגמל וישמשו לקיצבה (כלומר, סכום חודשי קבוע עד אריכות ימי העמית).

כספים שהופקדו (בכל קופת גמל שהיא) החל מחודש ינואר 2008 כפופים לתיקון מס’ 3 לחוק קופות הגמל וישמשו לקיצבה (כלומר, סכום חודשי קבוע עד אריכות ימי העמית).

שיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות עפ”י התקנון:

2.00%

שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנה החולפת:

0.45%

שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנה החולפת:

0.08%

להצטרפות לקופת התגמולים הייעודית עבורך יש למלא טופס

טופס דיגטלי טופס ידני לפרטים נוספים

מתאים לעמיתים בכל גיל שהינם בעלי אופק השקעה קצר עד שלוש שנים.  

מדיניות ההשקעות במסלול זה כוללת חשיפה נמוכה יותר לאפיק המנייתי, וגבוהה יותר באפיקי אגרות החוב השונים.

מסלול זה אמור להניב – לאורך זמן – תשואה נמוכה יותר מאשר המסלולים האחרים בקופת התגמולים אך בתנודתיות נמוכה יותר.

קוד הקופה הוא 510960586-00000000000424-7229-000.

כספים חדשים

כספים שהופקדו (בכל קופת גמל שהיא) החל מחודש ינואר 2008 כפופים לתיקון מס’ 3 לחוק קופות הגמל וישמשו לקיצבה (כלומר, סכום חודשי קבוע עד אריכות ימי העמית).

כספים ישנים

כספים שהופקדו במעמד ‘שכיר’ עד לסוף שנת 2007. ניתן למשוך כספים אלו ללא מס בהגיע העמית לגיל 60 . כספים שהופקדו במעמד ‘עצמאי’ : כספים שהופקדו עד סוף שנת 2005 ניתן למשוך עם וותק חסכון של לפחות 15 שנה. כספים שהופקדו מאז תחילת שנת 2006 ועד סוף שנת 2007 – ניתן למשוך בהגיע העמית לגיל 60.

שיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות עפ”י התקנון:

2.00%

שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנה החולפת:

0.45%

שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקופה בפועל בשנה החולפת:

0.15%

להצטרפות לקופת התגמולים הייעודית עבורך יש למלא טופס

טופס דיגטלי טופס ידני לפרטים נוספים

תיקון 190

כבר חגגת 60?
הגיע הזמן להפקיד ע”פ תיקון 190
אחת מהטבות המס הגדולות ביותר בגיל הפנסיה שחוסכת לך מס בשווי עשרות אלפי שקלים.

תיקון 190 הוא תיקון לחוק משנת 2012 ואחת מהטבות המס הגדולות ביותר שהעניקה המדינה לאזרחיה לקראת או לאחר הפרישה לפנסיה.

התיקון מאפשר לפורשים מגיל 60 ומעלה ובעלי פנסיה, להפקיד כספים בקופת התגמולים, תוך שמירה על נזילות הכספים, כמעט במלואם.

בין ההטבות המשמעותיות:

 • עלויות ניהול נמוכות
 • מיסוי נמוך על רווחי הון
 • גידור הסיכון
 • מעבר חופשי בין מסלולים
 • אפשרות לקצבה פטורה ממס

הפקדת כספים לקופת תגמולים במסגרת תיקון 190 כדאית למי שמתקרב לגיל פרישה ומעוניין בחסכון איכותי ונזיל, המציע גם הטבות מס ואפשרויות הורשה אטרקטיביות.

התהליך פשוט למדי.   יש לקיים פגישה עם המשווק הפנסיוני שלנו, לפתוח את החשבון ולהפקיד את הכספים.

הכספים נקלטים בחשבונך בקופת התגמולים בשני רבדים שונים:

 • הפקדה ‘מזכה’ (עד כ- 35,000) – מאפשרת קבלת הטבת מס (ניכוי).
 • הפקדה ‘מוכרת’ (מעבר לכ- 35,000 ש”ח שאינה מזכה בהטבת מס.

למימוש הטבת המס, עם קבלת הדו”ח השנתי הראשון (בחודש מרץ של השנה העוקבת) יש לגשת למס הכנסה ולבצע הליך פשוט לצורך תיאום מס.  אנו נדריך אותך מה יש לעשות.

במהלך תקופת ההשקעה אין לעשות דבר.

משיכת הכספים מותרת למי שמקיימים שלושה תנאים אלו:

 • מעל גיל 60
 • אחרי פרישה לגימלאות
 • קבלת פנסיה בסכום הגבוה מסף של כ- 4,850 ₪ בחודש (הסף עשוי להשתנות מפעם לפעם)

לצורך משיכת הכספים, ניתן לבחור האם למשוך את הרובד הראשון או את הרובד השני. אם נבחר הרובד הראשון, יש לגשת למס הכנסה ולקבל מסמך ‘היוון קצבה מזכה’ שמורה לקופה כמה יש לנכות מהכספים (דהיינו: החזר הטבת המס שהמדינה נתנה לך עבור הרובד הראשון).
הרובד השני ניתן למשיכה בהיוון מול הקופה עצמה, בניכוי של 15% על הרווחים הנומינאליים.

ניתן למשוך את הכספים או כסכום חד פעמי, או כקיצבה חודשית.   במשיכה של סכום חד פעמי ינוכה מהסכום מס רווחי הון בשיעור מופחת של 15% על הרווחים הנומינליים.     במשיכה של קצבה, לא ינוכה מס רווחי הון.

העמית יכול גם לבחור שלא למשוך את הכספים אלא להוריש אותם לילדיו. במקרה זה, היורש יוכל לבחור בין משיכה מיידית, משיכה לאחר זמן, או משיכה לאחר גיל הפרישה כפנסיה פטורה ממס.

למרות שמדובר בתהליך פשוט למדי, כדאי מאוד להיעזר באיש מקצוע שמכיר את ‘הפינות’ ויוכל להדריך אותך לאורך כל הדרך למיצוי מלוא הזכויות שלך!

כל עמית ועמיתה בעתיד זכאים לפגישת ייעוץ אישית, לבחינת מכלול התיק הפנסיוני, ולאחר מכן ליווי צמוד בתהליך תיקון 190.

חסכון משותף
הוא חסכון כפול

כן, אנחנו רוצים להצטרף!

עובד/ת האוניברסיטה העברית? זכית! עכשיו ניתן לנצל את זכאותך ולצרף גם את בן/בת הזוג שלך לקופת התגמולים המצוינת שלנו. יחד תיהנו מתשואות גבוהות, דמי ניהול נמוכים שירות אישי, אדיב ומקצועי. תוכלו לרכז את כל קופות החיסכון שלכם/ן לעתיד, תחת קורת גג אחת “בראש שקט” וביחד לחסוך נכון ולהרוויח ביטחון.

קופת הפיצויים

קופת הגמל האישית לפיצויים של עובדי האוניברסיטה העברית היא קופת גמל לכל דבר ועניין. ההפקדות לקופה זו הם בשיעור 1.25% במעמד שכיר בלבד לעובדי האוניברסיטה הזכאים לפנסיה תקציבית. כספי הקופה ניתנים בעת ניתוק יחסיי עובד-מעסיק, בדרך כלל בפרישה ולאחר ביצוע תיאום מס ברשות המסים (לפרטים נוספים יש לפנות למדור השכר באוניברסיטה).

מדיניות ההשקעות בקופת הפיצויים דומה ברובה לזו של קופת התגמולים, פרט למספר אפיקים שאינם קיימים בקופה זו.
קוד הקופה הוא 510960586-00000000000969-0969-000.

סך כל נכסי הקופה 68062774

שיעור דמי הניהול השנתי שרשאית הקופה לגבות עפ”י התקנון:

2.00%

שיעור דמי הניהול שגבתה הקופה בפועל בשנה החולפת:

0.45%

שיעור הוצאות ישירות שגבתה הקופה בפועל בשנה החולפת:

0.20%

*אין בדברים אלו משום ייעוץ בנושא השקעות או מסים. על כל עמית להביא בחשבון את מכלול הנסיבות והשיקולים הייחודים לו. לקבלת ייעוץ פרטני ניתן לפנות למשווק הפנסיוני, מר דרור דיין, או לכל יועץ/משווק פנסיוני מורשה אחר.

הלוואות

עמיתי הקופה זכאים למגוון הלוואות בתנאים אטרקטיביים במיוחד וללא עלויות חבויות: ריביות אטרקטיביות ופטור מלא מעמלות. ללא כל הצמדה – סכום ההלוואה נושא ריבית בלבד ואינו מוצמד למדד. ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת, ללא קנס. ההלוואה מנוהלת בנפרד מחסכונותיך בקופה וסכום ההלוואה אינו נגרע מהחיסכון. החיסכון שלך ממשיך לצבור תשואה בלי קשר להלוואה*

ריבית הפריים נקבעת על ידי הבנקים, ומחושבת על ידם על בסיס שיעור הריבית המפורסמת על ידי בנק ישראל, בתוספת 1.5%.
נכון לחודש ינואר 2024 שיעור ריבית בנק ישראל עומד על 4.50%

שיעור הריבית הנומינלית השנתית

ריבית קבועה

ריבית משתנה

עד 3 שנים

5.13%

Prime – 0.5%

3-5 שנים

Prime – 0.50%

5-7 שנים

Prime – 0.50%

סוג ההלוואה

תקופה של עד שנה

תקופה של עד 7 שנים

סכום ההלוואה

החזר ההלוואה

הלוואת בלון

תשלום ריבית וקרן בסוף תקופה

(בקרן השתלמות שנתיים)

 

עד 80% מהיתרה בקופות הגמל/ קרנות ההשתלמות הנזילות

עד 50% מהיתרה בקרנות ההשתלמות שאינן נזילות

עד 30% מהיתרה בקופות הגמל שאינן נזילות

ניתן להחזיר את ההלוואה בהוראת קבע.

ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת, בכפוף ובהתאם לנהלי הקופה ולהוראות הדין

 

הלוואת גישור

 

תשלום ריבית חודשית והקרן בסוף תקופה

* יובהר, כי במקרה של משיכת החסכון יופחת סכום ההלוואה מהיתרה הקיימת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. ** שיעור הריבית נכון למועד הפרסום והוא עשוי להשתנות מעת לעת. שיעור הריבית הקבועה אותו ישלם העמית נקבע בעת מתן ההלוואה ואינו משתנה.

עכשיו יותר מתמיד

זה הזמן להצטרף אל העתיד

העמיתים שלנו נהנים מתשואות גבוהות ותנאים מעולים

קראתי את התקנון ואני מקבל/ת את תנאיו
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.