כניסה לאיזור האישי

האזור האישי
כניסה

להלן טפסים להורדה לשם ביצוע פעולות שונות.
בצמוד לכל טופס מצורפים דברי הסבר והנחיות למילוי הטפסים.
יש למלא את הטופס הרלוונטי ולהעבירו לגורם המתאים בהתאם להנחיות המצוינות בדברי ההסבר.

שם הטופס

טפסים למילוי דיגיטלי

טפסים להדפסה ומילוי ידני

הנחיות למילוי הטופס

הצטרפות לקרן השתלמות

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

הצטרפות לקופת גמל להשקעה

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

 

הצטרפות לקופת התגמולים

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

 

הסבר להקמת הרשאה לחיוב חשבון באתר הבנק

    ?

מינוי/עדכון מוטבים

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

עדכון פרטים אישיים

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

העברה בין מסלולים

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

 הרשאה לקבלת מידע

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

בקשה להתחשבנות מס ע”פ תיקון 190

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

משיכת כספים מקופ”ג/פיצויים

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

משיכת כספים מקרן ההשתלמות

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

משיכת כספים מחשבונות קטנים

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

בקשה למשיכת כספי נפטר

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

העברת כספי נפטר לחשבון חדש

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

בקשה להעברת כספים

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

ביטול בקשת העברה

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

טופס הכרת הלקוח

מילוי טופס דיגיטלי

למילוי טופס ידני

?

טופס הצהרת מוטב

 

למילוי טופס ידני

?

טופס בקשת הלוואה

 

למילוי טופס ידני

?

כתב שיפוי ליורש – חשבונות קטנים

 

למילוי טופס ידני

 

הרשאה לחיוב חשבון – הלוואה תגמולים

 

למילוי טופס ידני

 

הרשאה לחיוב חשבון – הלוואה השתלמות

 

למילוי טופס ידני

 

הוראה לחיוב חשבון כללי

 

למילוי טופס ידני