האזור האישי
כניסה הרשמה עזרה צ'אט

דוחות

דוחות כספיים רבעוניים
רבעון שלישי 2020 חברת הגמל
רבעון ראשון 2021 חברת הגמל
רבעון שני 2021 חברת הגמל
רבעון שלישי 2021 חברת הגמל
דוח רבעוני על הרכב הנכסים

קופת התגמולים – עד גיל 50

רבעון 1 2021

רבעון 2 2021

רבעון 3 2021

רבעון 4 2021

קופת התגמולים גילאי 50-60

רבעון 1 2021

רבעון 2 2021

רבעון 3 2021

רבעון 4 2021

קופת התגמולים- גיל 60 ומעלה

רבעון 1 2021

רבעון 2 2021

רבעון 3 2021

רבעון 4 2021

קרן ההשתלמות

רבעון 1 2021

רבעון 2 2021

רבעון 3 2021

רבעון 4 2021

קופת הפיצויים

רבעון 1 2021

רבעון 2 2021

רבעון 3 2021

רבעון 4 2021

קופת גמל להשקעה כללי

 

 

 

רבעון 4 2021

קופת גמל להשקעה מניות

 

 

 

רבעון 4 2021

חברת הגמל

רבעון 1 2021

רבעון 2 2021

רבעון 3 2021

רבעון 4 2021

אישור רו”ח על רשימת הנכסים

רבעון 1 2021

 רבעון 2 2021

רבעון 3 2021

 

הוצאות ישירות בעד ניהול השקעות

קופת התגמולים – עד גיל 50

דצמבר 2018

דצמבר 2019

דצמבר 2020

דצמבר 2021

קופת התגמולים – גילאי 50-60

דצמבר 2018

דצמבר 2019

דצמבר 2020

דצמבר 2021

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

דצמבר 2018

דצמבר 2019

דצמבר 2020

דצמבר 2021

קופת הפיצויים

דצמבר 2018

דצמבר 2019

דצמבר 2020

דצמבר 2021

קרן ההשתלמות

דצמבר 2018

דצמבר 2019

דצמבר 2020

דצמבר 2021

גמל להשקעה*

 

 

 

דצמבר 2021

דוח מצרפי

דצמבר 2018

דצמבר 2019

דצמבר 2020

דצמבר 2021

*מסלולים אלו נפתחו באוקטובר 2021

דו''ח חודשי לאוצר

מאי 2021

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

   

יוני 2021

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

   

יולי 2021

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

   

אוגוסט 2021

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

   

ספטמבר 2021

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

   

אוקטובר 2021

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי

קופת גמל להשקעה -מניות

נובמבר 2021

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי

קופת גמל להשקעה -מניות

דצמבר 2021

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי

קופת גמל להשקעה -מניות

ינואר 2022

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

 קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

 קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

פברואר 2022

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

מרץ 2022

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

אפריל 2022

קרן ההשתלמות

קופת הפיצויים

קופת התגמולים – עד גיל 50

קופת התגמולים – גיל 60 ומעלה

קופת התגמולים – גילאי 50-60

קופת התגמולים – מסלול מנייתי

קופת גמל להשקעה – כללי קופת גמל להשקעה – מניות

אסיפות כלליות

בהתאם לתקנות משרד האוצר, ועדת ההשקעות מקיימת דיון לגבי אופן ההצבעה בכל אחת מהאסיפות הכלליות בהן הקופות משתתפות. לצורך כך, הקופות נעזרות בשירותי חברת ‘מיטב דש’ הסוקרת את הנושאים שעל הפרק וממליצה על אופן ההצבעה בכל אסיפה. הקריטריונים לקבלת החלטות ואופן ההצבעה מפורטות במסמך זה.

דיווח על האסיפות בהן השתתפו הקופות

2019

👁

2020

👁

2021

👁

2022

👁